Huurders zijn te veel inkomen kwijt aan vaste lasten


Mensen zijn gemiddeld meer dan de helft van hun inkomen kwijt aan vaste lasten, becijferde het Nibud. 

Idealiter zou een huishouden niet meer dan helft van het inkomen kwijt moeten zijn aan de vaste lasten. Dat is voor veel groepen nu wel het geval. Vooral huurders zijn een fors deel van hun inkomen kwijt aan vaste lasten.

Moeite om rond te komen

Nibud-directeur Arjan Vliegenthart: ‘Het verklaart voor ons, waarom zoveel mensen (bijna 40 procent) moeite hebben met rondkomen en het niet lukt om te sparen. De druk op de portemonnee is ontzettend groot. Zodra er in dit huishouden extra kosten komen, door bijvoorbeeld hogere zorgkosten betekent dit financiële stress.’

Eenpersoonshuishoudens

Uit de rapportage blijkt ook dat eenpersoonshuishoudens in de sociale huursector met een gemiddelde huurprijs van €580,- en een modaal inkomen (€2.252,- per maand) al te veel kwijt zijn aan vaste lasten. Zij besteden hier 56% van hun inkomen aan. Minister Ollongren kondigde onlangs aan de inkomensgrens voor toegang tot sociale huur voor eenpersoonshuishoudens te willen te willen verlagen. Sindsdien stromen de meldingen op ons Meldpunt Huuralarm van huurders en woningzoekenden die zich hier zorgen over maken binnen.

 Huurprijs% inkomen naar vaste lasten
1 persoon€580,-56%
1 persoon€900,-65%
2 personen€580,-57%
2 personen€900,-60%

Vaste lasten veel te hoog

Woonbonddirecteur Paulus Jansen: ‘Het plan van minister Ollongren om eenpersoonshuishoudens met een modaal inkomen te weren uit de sociale huursector, gaat tot grote betaalbaarheidsproblemen leiden voor deze mensen. In de sociale huursector zijn zij al te veel kwijt aan vaste lasten. In de vrije sector zijn zij maar liefst 65% van hun inkomen kwijt aan vaste lasten.’ Het Nibud geeft zich aan zich ernstig zorgen te maken over situaties waarbij huishoudens meer dan 60% van hun inkomen kwijt zijn aan vaste lasten.

Tweepersoonshuishoudens met een huurwoning zijn respectievelijk 57% (sociale huur) en 60% (vrije sector) van hun inkomen kwijt aan vaste lasten.