Buurtbeheerder gaat erop af!

Sinds begin 2013 is buurtbeheerder, Anita van Hoorn, actief in Grave en Gennep. Met de inzet van een buurtbeheerder geven we een duurzame impuls aan de vitaliteit van buurten waar veel aan de hand is.


De oren en ogen van de buurt
Binnen Woonbedrijf Grave zijn er enkele buurten waar al jaren sprake is van meervoudige structurele problematiek zoals ‘de Zittert’ in Grave, ‘Gennep Zuid’ en ‘Gennep Oost’. In deze buurten deden we onderzoek naar deze problematiek. Een gerichte aanpak lijkt noodzakelijk om verder afglijden van deze buurten te voorkomen. Er is gekozen voor de inzet van een buurtbeheerder om de leefbaarheid in deze buurten te verbeteren. De eerste ervaringen zijn positief!
Anita werkt 20 uur, verdeeld over Grave en Gennep en laat zich vaak zien in de wijk. Zij kent de buurtbewoners, spreekt hen aan en investeert in contacten. Hiermee is zij de ogen en oren van de buurt en heeft een signalerende functie. Deze informatie koppelt zij terug aan Mooiland of andere instanties die actief zijn. Zij is makkelijk benaderbaar en merkt veranderingen in de wijk op. Ook ziet zij toe op de leefomgeving: is er zwerfafval, wordt grofvuil tijdig buitengezet, staan er geen auto’s in tuinen geparkeerd? Zij spreekt mensen aan op hun gedrag. En wat zij niet kan oplossen, bespreekt zij met degene die er wel wat aan kan doen, bijvoorbeeld een woonconsulent.

Positieve ervaring in de Valuwe
In De Valuwe in Cuijk werken we al bijna tien jaar met een buurtbeheerder en zijn de ervaringen positief. Hoewel er nog een lange weg te gaan is, heeft de buurtbeheerder al veel bereikt: de wijk heeft een nettere uitstraling, er is meer sociale cohesie (er is inmiddels een actieve wijkraad, bewoners voelen zich steeds meer betrokken en zelf verantwoordelijk voor hun wijk en komen met eigen initiatieven) en de woonduur stijgt. Dat maakt dat De Valuwe een fijnere wijk is om in te wonen. En dat is goed voor de bewoners en ons vastgoed.

Vragen?
Heb je vragen over de buurtbeheerder of over andere methoden en instrumenten om de buurt een positieve impuls te geven?
Neem dan contact op met Annelieke Steenbergen, Adviseur Participatie Mooiland, via 0486 439 900.