Afschaffen ouderentoeslag raakt spaarzame huurder

Oudere huurders die ondanks een laag inkomen flink gespaard hebben, gaan volgend jaar merken dat de ouderentoeslag is afgeschaft. Door het verdwijnen van deze toeslag per 1 januari 2016 kan hun recht op huurtoeslag vervallen én gaan zij extra belasting betalen.

Bent u ouder dan 65? Is uw inkomen lager dan €20.075, maar hebt u meer spaargeld dan € 21.330 (alleen) of  € 42.660 (samen met partner)?  U kunt nu nog voorkomen dat u over 2016 uw recht op huurtoeslag verliest en/of dat u meer belasting moet betalen. Na 1 januari 2016 is er niets meer aan te doen.

Onderzoek de gevolgen

Oudere huurders met een (zeer) laag inkomen én redelijk wat spaargeld hebben nu nog recht op huurtoeslag. Per 1 januari 2016 is dat niet meer zo. Met de Rekenhulp Afschaffen ouderentoeslag(externe link) van de Belastingdienst kunt u nagaan of het verdwijnen van de ouderentoeslag gevolgen voor u heeft.  Dreigt u het recht op huurtoeslag te verliezen? U kunt nu nog iets doen om dit te voorkomen! Ook als blijkt dat u ‘alleen maar’ een paar honderd euro vermogensrendementsheffing zou moeten betalen kunt u actie ondernemen.

Wat kunt u doen?

Als u wilt voorkomen dat u het recht op huurtoeslag verliest moet u zorgen dat u op 1 januari 2016 niet méér vermogen heeft dan € 21.437 euro (alleen) of € 42.660 (samen met partner). In 2016 is dat tevens de grens voor het wel of niet moeten betalen van vermogensrendementsheffing. Enkele manieren om onder de ‘heffingsvrije grens’ te raken:

  • Grote uitgaven eerder doen dan u van plan was
    Is uw spaargeld bedoeld voor een grote aanschaf? Dan kan het een goed idee zijn om die aanschaf dit kalenderjaar nog te doen.
  • Schenken aan (klein)kinderen
    Per kind mag u € 5.277 schenken zonder dat er schenkbelasting betaald hoeft te worden, per kleinkind is dat € 2.111. Doe een schenking wel altijd in overleg met de ontvanger. Als de ontvanger (of de ouder van een minderjarige ontvanger) zelf toeslagen krijgt kán uw schenking ertoe leiden dat de Belastingdienst die toeslagen terugvordert.
  • Schenken aan een goed doel
    Als u dit jaar nog schenkt aan een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) zorgt dat voor een lager saldo op uw rekening per 1 januari 2016. Omdat giften aan goede doelen aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting zorgt dit er ook voor dat uw toetsingsinkomen over 2015 lager uitpakt. Dat kan weer tot gevolg hebben dat bij de definitieve berekening van uw toeslagen blijkt dat u recht heeft op extra toeslag over 2015.

© woonbond