Geslaagde dag voor onze huurdersorganisaties

25 januari vond de jaarlijkse dag voor onze huurdersorganisaties plaats in Beeld en Geluid in Hilversum. Die dag zou eigenlijk al in december vorig jaar plaatsvinden, maar deze was toen door hevige sneeuwval afgelast. Zo’n 50 huurders waren aanwezig op deze schitterende locatie. Ter plekke werd op geanimeerde wijze een presentatie gehouden over onze dienstverlening (Volle Kracht) en over ons nieuwe huurbeleid.

In 2016 waren de huurdersorganisaties nog uiterst kritisch over Mooiland en over de weinig klantgerichte organisatie. Hoe anders was dat nu. Na een presentatie over de ontwikkelingen in de dienstverlening, bleek dat de huurdersorganisaties vol lof waren over de open en kwetsbare opstelling van Mooiland en de acties om de dienstverlening en het klantgericht handelen te verbeteren.

Ook het onderdeel huurbeleid en een uiteenzetting van de dilemma’s waar Mooiland voor stond in de ontwikkeling van het huurbeleid, werd zeer gewaardeerd door de huurdersorganisaties. Het blijkt echter een ingewikkeld vraagstuk, waarbij toepassing van de huursombenadering nog verder uitgewerkt wordt en de Koepels nog moeten adviseren over de huuraanpassing voor 2018. Daardoor kon nog niet op alle vragen van de huurdersorganisaties direct een afdoende antwoord worden gegeven.

Toch waren de aanwezigen heel content met de eerste uitleg over het huurbeleid en de methode die er aan ten grondslag ligt. Veel van de nog resterende vragen worden ook besproken met beide Huurderskoepels en Mooiland werkt samen met de Koepels aan een vraag- en antwoordenlijst. Hiermee faciliteren we de huurdersorganisaties bij het beantwoorden van vragen die zij krijgen van huurders.

De bijeenkomst werd afgesloten met een rondleiding door Beeld en Geluid. Zodoende werd het nuttige en het aangename verenigd.